Kółko muzyczne "Ręce grają, uszy słuchają"

Ręce grają, uszy słuchają
                                                                                                                        Autor: mgr Grzegorz Tatara


20.03.14. Wyjazd miał na celu nawiązanie współpracy z Ośrodkiem terapii Zajęciowej „Arkadia” w Zielonej Górze i kontynuowanie działań w zakresie muzykoterapii. Odbyły się zajęcia integracyjne: wspólne muzykowanie, zabawy i relaksacje.  Powitaliśmy pierwszy dzień wiosny i zaprosiliśmy tamtejszych podopiecznych do naszej placówki.                                                                                            
Innowacja przewiduje stworzenie zespołu muzycznego (szkolnego), skierowanego do zainteresowanych uczniów niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i lekkim, którego pierwszy filar i podstawę działalności będzie stanowiła kilkuosobowa sekcja perkusyjna (bebny: djembe, bogosy, conga,) oraz inne etniczne instrumenty, które nie wymagają dużych umiejętności muzycznych.      
                                            

Rola bębnów w muzykoterapii jest ogromna, szczególnie dzięki rytmowi. To właśnie on jest pierwotną częścią składową muzyki i najmocniej oddziałuje na emocje. Gra na bębnach jest niebanalnym sposobem osiągnięcia stanu relaksu. Dzięki możliwości tworzenia muzyki, możemy lepiej poznać siebie, nabieramy przy tym sił do działania. Grając w grupie, uczymy się empatii, słuchania innych oraz własnego, pierwotnego rytmu. Korzystny wpływ rytmu przejawia się w wyrównaniu akcji serca, dobrym natlenieniu krwi, rozluźnieniu mięśni wszystko to oznacza relaks i dobre samopoczucie. W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi bębny są chętnie używane przez terapeutów. Gra na bębnach pomaga usprawnić funkcje percepcyjno-motoryczne, poprawia kondycję psychofizyczną i percepcję słuchową. Dzieci uczą się pracować w grupie, są świadome własnej roli w pracy zespołowej, wspólne muzykowanie zmusza ich do koncentracji i wzajemnego słuchania się podczas gry - zwiększa to ich samoocenę . 

 Bębny są ogromną atrakcją dla dzieci niepełnosprawnych, gra na nich nie wymaga specjalnych umiejętności, tak więc może być wykorzystywana w pracy z osobami o różnym stopniu upośledzenia.  Dzięki grze na bębnach uczniowie zamknięci otwierają się, osoby cierpiące na problemy z koncentracją stają się cierpliwe i precyzyjne. Dzieci agresywne, bądź nerwowe poprzez grę na bębnach mogą się wyładować i wyzwolić swoje emocje. Gra na bębnach jest formą arteterapii, która poprzez muzykę leczy i rozwija.Muzykowanie na bębnach wpływa na:

-Stymulowanie koncentracji uwagi i pamięci, rozwijanie percepcji wzrokowo- ruchowo - słuchowej (w trakcie grania na bębnach uwaga naturalnie płynie do rąk, uszu i całego ciała, które odczuwają wibracje i rytm wygrywany przez grupę; bęben skupia na sobie zarówno uwagę początkującego, który stara się właściwie powtórzyć rytm, jak i zaawansowanego uczestnika).
- Wzmocnienie więzi społecznych – dzieci uczą się pracy zespołowej, wspólne muzykowanie zmusza bowiem do wzajemnego słuchania się podczas gry,
- Wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie
- Rozwój kreatywności (dzieci uczą się najpierw wydobywać proste dźwięki z bębna, aby na następnych etapach cieszyć się odkrywaniem i kreowaniem rytmów i wibracji.
- Wyzwolenie pozytywnej energii i otwartości na innych (rytmiczne uderzanie w bębny powoduje, że dzieci naturalnie zbliżają się do siebie i zaczynają się uśmiechać; wspólne bębnienie jest ponad podziałami kulturowymi i społecznymi, gdyż nie używa się w nim słów, a rytm rozumie i czuje każdy)
- Rozładowanie napięć emocjonalnych, wyładowanie stresu - gra na bębnie pozwala napięciom, które powstają podczas różnych sytuacji stresogennych wybrzmieć się na membranie, tym samym je rozładowując; gra na  pomaga naszym uczniom zapomnieć o swoich problemach, jest formą rozładowania emocji, których osoba umysłowo niepełnosprawna często nie potrafi werbalizować
- Przezwyciężanie nieśmiałości - W czasie gry na bębnach uczniowie w sposób spontaniczny próbują swoich sił w przezwyciężaniu nieśmiałości, przez co nabierają wiary w siebie i swoje możliwości; różnorodne formy terapii rytmem i dźwiękiem ułatwiają zaprezentowanie swoich umiejętności i zachęcają do podejmowania dalszych działań i to nie tylko muzycznych.
- Integracja ze środowiskiem lokalnym i uczestnictwo w życiu kulturalnym (twórcza aktywność niepełnosprawnych uczniów, stwarza im szansę na odnoszenie sukcesów poprzez umożliwienie udziału w różnych przeglądach i festiwalach twórczości artystycznej występy w czasie uroczystości szkolnych, akademiach oraz
imprezach organizowanych poza szkołą uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich wyuczonych umiejętności, co pozwala im wyzwolić pozytywne myślenie o swoich możliwościach.

                     
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz