Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną

Współpraca z Miejską Biblioteką 

Publiczną w Żaganiu


Rola książki i biblioteki w życiu każdego człowieka – bez względu na jego poziom rozwoju, wiek, zainteresowania – jest nieoceniona. Szczególne jednak znaczenie ma książka i biblioteka dla osób z różnymi niesprawnościami, w tym również intelektualnymi. Kontakt z tekstem zarówno literackim, jak i popularnonaukowym, stymuluje aktywność czytelników, redukuje stresy będące wynikiem deficytów rozwojowych, pomaga w przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze, wzmacnia pozytywne relacje dzieci ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym, przyczynia się do integracji, dostarcza przeżyć estetycznych, kształtuje postawy moralne, pozwala zdobyć doświadczenia zastępcze, wypełnia wreszcie wolny czas. Efektywną pracę z książką, a nierzadko i sam kontakt z nią, zwłaszcza w przypadku dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych, determinuje biblioteka, czyli instytucja pośrednicząca między książką a czytelnikiem. Istotnym warunkiem umożliwiającym osiągnięcie pożądanych celów są ukierunkowane działania, podejmowane przez bibliotekarzy we ścisłej współpracy z wychowawcami dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz