Realizacja projektu "Wszyscy grają"
18.11.13.  Trzecie spotkanie warsztatów  muzykoterapeutycznych. Tym razem na dużej scenie w klubie wojskowym "czarnej dywizji"

04.11.13. II warsztaty muzykoterapeutyczne pod przewodnictwem trenera-specjalisty Karoliny Szymkow i pomocy terapeutów Grzegorza Tatary i Anny Szczepaniak

 I Spotkanie i rozpoczęcie warsztatów muzykoterapeutycznych


Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

1. Prowadzenie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych za pomocą instrumentów muzykoterapeutycznych.

SPOSÓB REALIZACJI: Podstawową rolę w oddziaływaniach terapeutycznych będą odgrywać zakupione bębny: „djembe”, które bardzo chętnie używane są przez terapeutów na całym świecie. Gra na bębnach pomaga m.in. usprawnić funkcje percepcyjno-motoryczne, poprawia kondycję psychofizyczną i percepcję słuchową. Świetnie sprawdzając się również inne instrumenty: bębny - conga, ksylofon, trąby -didguriidoo, misy tybetańskie, czy kije deszczowe, które będą dopełnieniem cotygodniowych zajęć, sprzyjających rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Z projektu zakupiony zostanie laptop, mały zestaw nagłaśniający i projektor multimedialny, pozwoli to na bardzo bogate oddziaływania muzyczne, gdyż oprócz muzyki dojdzie efekt wizualizacji: m.in. będzie można odtwarzać koncerty na żywo i szukać różnych inspirujących źródeł muzycznych, czy też poddać się relaksacji bogatszej o doznania wzrokowe. Wszystko to, w znacznym stopniu poszerzy ofertę oddziaływań muzykoterapeutycznych, skierowanych do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Żaganiu.
Aby rehabilitacja społeczna była pełniejsza, plan oddziaływań  rozpoczną kilkudniowe warsztaty muzykoterapeutyczne, które zawierały będą szerokie spektrum metod: gra na różnych instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki klasycznej, relaksacja i czynne uczestnictwo w innych działaniach mających zainspirować dzieci i otworzyć ich na terapeutyczne działanie muzyki. Zajęcia przeprowadzone będą przez zaproszonego specjalistę.

2. Organizowanie grupowych zajęć wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

SPOSÓB REALIZACJI: Na bazie tych samych instrumentów wymienionych już w punkcie pierwszym, przewiduje się stworzenie zespołu muzycznego, którego podstawę działalności, stanowić będzie kilkuosobowa sekcja perkusyjna. Sprzęt komputerowy i audiowizualny będzie wykorzystywany na cotygodniowych próbach, gdzie będą wyświetlane filmy instruktażowe uczące grać na instrumentach perkusyjnych.

3. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych  w społeczności lokalnej i regionalnej.

SPOSÓB REALIZACJI: Dzięki warsztatom i wyżej wymienionym działaniom muzykoterapeutycznym beneficjenci owoce swojej pracy zaprezentują szerszej publiczności.
By wydarzenie to dotarło do jak największej liczby odbiorców przewidziana jest promocja reklamowa w lokalnych mediach, oraz stronach www.sosw.zagan.pl  www.powiatzaganski.pl może www.lubuskie.pl
Uwieńczeniem całego projektu będzie koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w  grudniu 2013 wspierany przez trenera specjalistę prowadzącą warsztaty. Koncert skierowany będzie do wszystkich zainteresowanych osób z powiatów województwa lubuskiego.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz